propranolol sfd €13.97

Raptor

Raptor

  • 3 kVA vysokoproudový systém Raptor
  • Výstupní proud 3.8 kA až 9.5 kA
  • Raptor je nejmenší plně funkční konfigurace systému Raptoru
  • Funkce binárního vstupu a měření jsou automaticky konfigurovány standardní sadou testovacích šablon
  • Hmotnost pouhých 35 kg
  • Mořnost rozšíření až na 18.4 kVA
  • Možnost rozšíření o VN modul – 1.000/2.000 V
  • Možnost vytvoření 3-fázového systému

Raptor

Systém Raptor je inteligentní testovací systém navržený jako základní řešení pro hlavní aplikace primárního testování potřebného při uvádění do provozu a údržbu rozvoden, což znamená rozdíl v porovnání se stávajícími zařízeními, která se nyní používají. Tato nová generace primárního testovacího systému je jednodušší, rychlejší a pohodlnější.
Systém se skládá z jednotky Master, kterou je možné rozšířit až třemi sadami Slave, které dodávají systému další výkonovou kapacitu. Uživatel tedy není omezen počátečním výkonem. V případě potřeby většího množství energie, mohou být přidány další sady Raptor, nebo, což je také velmi důležité, zůstanou v pozadí, pokud nejsou nutné.
Ve srovnání s velkými a těžkými tradičními zařízeními založenými na variacích je Raptor navržen neuvěřitelně menší a lehčí než jeho předchůdci a kombinuje revoluční technologii generování vysokého proudu založenou na DSP s automatickým inteligentním ovládáním ve skutečně přenosné sadě, váha 35 kg a je schopen aplikovat až 15 000 A.

Raptor MS (Master – hlavní jednotka)

Raptor MS je hlavní jednotkou libovolné konfigurace Raptoru. Poskytuje připojení pro ovládací konzoli s dotykovou obrazovkou a může být použit pro samostatné primární testovací aplikace, které nevyžadují extrémně vysoký proud. Při přidávání podřízených jednotek je systém MS automaticky rozpozná přes infračervený port a přizpůsobí parametry systému bez zásahu uživatele.

Raptor MS je vybaven generátorem digitálních vln, který pohání 3-kVA spínací zesilovač navržený pro průchodnost nejvýše 15 kA. Výstup zesilovače se aplikuje na toroidní vinutí, které vnitřně obklopuje propouštěcí otvor Raptoru. Koncentricky vyrovnaný snímač Rogowsky měří proud uvnitř otvoru a poskytuje nepřetržitou zpětnou vazbu k zesilovači pro dynamickou kompenzaci změn zatížení nebo napájení s přesností lepší než 1%.

Kromě variabilní frekvence 20-400 Hz a vysokého proudového výstupu, který je společný všem jednotkám Raptor, MS disponuje pomocným výstupem 2000 VA, který dodává až 35 A v aktuálním režimu a až 200 V v režimu napájení , jakož i měřicí vstupy pro externí střídavé nebo stejnosměrné napětí, včetně vstupu s vysokou citlivostí 0-3 V. Jako alternativní metoda pro detekci výpadu je také k dispozici binární vstup pro sledování činnosti kontaktů v suchém kontaktu nebo napájení v testovaném objektu. Vstup je citlivý na napětí pro automatické přepínání režimu. Konečně MS obsahuje konektor pro rozšíření systému pro budoucí vývoj.

Testovací šablony továrně definované nebo uživatelem vybírají pouze potřebné ze všech těchto testovacích a měřicích zdrojů pro každý typ úlohy, takže uživatel musí pouze vybrat šablonu z nabídky a spustit test. Standardní seznam obsahuje šablony pro vypínače, transformátory proudu, zkoušky výpadku, nízkou impedanci, poměry, opětovné zapnutí a mnoho dalších. Tento přístup poskytuje jasnější rozložení obrazovky, protože uživatel je prezentován pouze s údaji, které jsou potřebné pro každý konkrétní úkol.

Všechny jednotky Raptor jsou napájeny jednofázovým napětím 240 VAC 50/60 Hz a zahrnují automatický termo-magnetický vypínač pro ochranu proti vnitřním poruchám. Ochranný nylonový kryt s velkorysou kapsou pro příslušenství je standardně dodáván. Tento kryt opouští sklopnou rukojeť a kola odkrytá pro snadnou přepravu a lze je rychle odstranit pro práci.

Raptor SL (Slave – podřízená jednotka)

Podřízený Raptor je vizuálně totožný s hlavní jednotkou, ale postrádá zesilovač, ruční ovladač a pomocné vstupní / výstupní panely. Jejím jediným úkolem je posunout dodatečné napětí 5 kVA z hlavního vstupu na sekundární průchod s vysokým proudem. Mohou být přidány až tři podřízené jednotky až do 15 000 A s celkovým injektážním výkonem 18 kVA. Hlavní jednotka detekuje přítomnost slave pomocí infračerveného rozhraní, takže nejsou vyžadována žádná další ovládací a napájecí propojení. Uživatel potřebuje projít pouze vysokoproudový vodič přes celou sestavu a použít jej jako jediné zařízení. Jako další výhoda průchozí sekundární techniky může uživatel snadno vynásobit vyhovující napětí tím, že provede více než jeden závit s proudovým vodičem kolem celého systému. Není třeba odpojit/znovu připojit k samostatným výstupním svorkám.

Rapor SL je vybaven dvěma toroidními vinutími, která jsou aktivována jednotlivě hlavním přístrojem, jak se zvyšuje spotřeba energie. Pokud se používají dvě nebo více podřízených jednotek, hlavní řídící jednotka aktivuje nejprve jednu toroidní jednotku v každé jednotce a pak druhou toroidní ve všech. Toto sofistikované řízení injektáže zajišťuje bezproblémový proudový tok a optimální rozložení pracovního zatížení.

Raptor HH (Ruční ovládací jednotka)

Ruční ovládací jednotka RAPTOR HH je uživatelsky přívětivé rozhraní, ze kterého operátor dálkově ovládá a monitoruje celý proces testování. Raptor HH detekuje a konfiguruje master a slave jednotky automaticky. Poskytuje intuitivní TFT dotykovou obrazovku, která je viditelná i na přímém slunečním světle, s ovládačem typu JogDial, které v kombinaci s existujícími testovacími šablonami usnadňují rychlé nastavení a provádění testů.

Jednotka uloží všechny testovací konfigurace a výsledky do vlastní paměti, která je dále možné stáhnout do externího PC přes USB a software RaptorSync. Tato jednotka váží pouze 0,4 kg a je vyvinuta s ergonomickým designem optimalizovaným pro správné použití v ruce a protiskluzovými bočnicemi pro bezpečnější přilnavost.

Raptor HH je připojen k Master prostřednictvím 5m kabelu, který umožňuje uživateli zůstat na vhodném místě, zatímco testovací sada pracuje mnohem blíž k testovanému zatížení. V extrémních případech je jako volitelné příslušenství k dispozici 4m prodloužení. Zadní část konzoly je magnetizovaná, což uživateli umožňuje rychlejší a bezpečnější přichycení na jakýkoli železný povrch pro pohodlnější provoz. Mezi další výhody patří: ukládání a reportování dat, pomoc při konfiguraci, upgrady softwaru na internetu, zjednodušení a zkrácení doby testování, snadná obsluha dotykem / otočením, maximální přesnost testu.

Kalkulátor Raptor Current je standardně součástí konzoly Raptor HH a může být také nainstalována na PC. Jedná se o jednoduchý a zároveň důmyslný nástroj, který umožňuje uživateli rychle definovat konfiguraci Raptoru a počet a typ kabelů, které jsou potřebné minimálně k úspěšnému dokončení určitého vysokoproudového testu, a to i před opuštěním kanceláře.

Raptor-HV
VN jednotka pro Raptor MS

Raptor-HV, vysokonapěťová podřízená jednotka, je volitelný výrobek, který rozšiřuje aplikace Raptora na testy, které vyžadují použití vysokého střídavého napětí až do 2 KV. Tento produkt pracuje v kombinaci s Raptor Master a je vizuálně podobný.

Raptor HV se připojuje k hlavní jednotce prostřednictvím rozšiřujícího portu, odkud také získá potřebnou energii. Raptor HV je připojitelné vysokonapěťové periferní zařízení, které využívá všechny cenné funkce systému Raptor Master, včetně elektronického spínacího zesilovače, inteligentního systému, založeném na DSP a robustním, komunikačním a synchronizačním systému zařízení. Přirozeně je řízení HV plně integrováno do konzole master.

Napájecí napětí generované masterem na rozšiřujícím portu je zvýšeno o HV až na dva uživatelsky volitelné rozsahy 1kV a 2kV a výstup je měřen v úhlu proudu, napětí a fáze, aby se zajistila adekvátní kontrola injektování a zpětná vazba aplikace. Napětí a proudy lze měřit s velmi vysokou přesností, aby bylo možné použít celou řadu aplikací.

Za účelem splnění mezinárodních bezpečnostních požadavků obsahuje sada Raptor HV interní bzučák, který signalizuje aktivaci výstupu vysokého napětí a dva konektory pro volitelnou varovnou lampu a volitelný havarijní vypínač. Interní bzučák může být deaktivován z konzole Raptor.

Další vynikající vlastností je schopnost injektovat na frekvencích odlišných od síťové frekvence, čímž se zvyšuje elektrická kapacita testování.

Použití jakéhokoliv systému Raptor C-XX s Raptor HV poskytuje celosvětově jedinečný systém, který kombinuje vysokoproudovou a vysokonapěťovou injektáž s vhodným napájením pro hlavní účely údržby a uváděním do provozu rozvoden a vypínačů . Jedná se o inovativní a pokročilý systém testování, který nahrazuje potřebu několika testovacích sad.

Raptor HV váží pouhých 28 kg a má stejnou malou a kompaktní velikost jako ostatní jednotky Raptor s kolečky a sklopnou rukojetí, což zajišťuje nižší přepravní náklady a snižuje pracovní náročnost.

Aplikace

• Test přiloženým napětím CT, VT a PT.
• Měření převodového poměru VT a PT.
• Test polarity v sekundárním vinutí VT.
• Testování napěťových senzorů a měničů.
• Měření budicího proudu CT a VT, bodu nasycení.
• Měření krokového a dotykové napětí.

Specifikace

Raptor MS (240 VAC, 50 Hz, 1 závit o průřezu 960 mm2, měřeno 25 cm na každé straně)
Vysokoproudový výstup
Výstupní proudVýstupní napětí
U bez zatížení (0%Imax)0 - 1.20 VAC - kontinuálně
3.8 kAAC (25%Imax)0 - 0.81 VAC - kontinuálně
7.5 kAAC (50%Imax)0 - 0.42 VAC - 3 minuty
9.5 kAAC (Imax)0 - 0.22 VAC - 3 sekundy
Bez rozlišení zátížení25 μVAC
Výstupní frekvence20 - 400 Hz (Snížení výkonu při 50 > f > 60 Hz)
Nízkoproudový výstup (není k dispozici současně s vysokoproudovým výstupem)
Výstupní proud0 - 35 AAC (0 – 9 AAC kontinuálně)
Výstupní napětí0 - 200 VAC
Výstupní frekvence20 - 400 Hz (Snížení výkonu při 50 > f > 60 Hz)
Izolovaný výstupANO
OchranaPojistka
Měření
Sekundární proud (pro vysokoproudový výstup)
Rozsahy0-1 kAAC/N; 0-15 kAAC/N (n: počet sekundárních závitů)
Rozlišení1 AAC, 10 AAC
Přesnost±0.2% z hodnoty ±0.2% z rozsahu
Fázový úhel±0.25º
Ampérmetr / Voltmetr - nízkoúrovňový
Ampérmetr - Rozsahy0 - 0.2 / 0 - 2 / 0 - 20 AAC
Ampérmetr - Rozlišení0.1 mAAC, 1 mAAC, 10 mAAC
Ampérmetr - Impedance<10 mΩ
Voltmetr - Rozsahy0 - 30 mVAC, 0 - 0, 3 VAC, 0 - 3 VAC
Voltmetr - Rozlišení0.015 mVAC, 0.15 mVAC, 1.5 mVAC
Voltmetr - Impedance>3000 KΩ
Frekvenční rozsah20 - 400 Hz
Přesnost±0.1% z hodnoty ±0.1% z rozsahu
Fázový úhel±0.25º
Izolovaný vstupAno
Voltmetr
Rozsahy0 - 0.2 / 0 - 2 / 0 - 20 / 0 - 300 VAC
Rozlišení0.1 mVAC, 1 mVAC, 10 mVAC, 0.15 VAC
Impedance>120 KΩ
Frekvenční rozsah20 - 400 Hz
Přesnost±0.1% z hodnoty ±0.1% z rozsahu
Fázový úhel±0.25º
Izolovaný vstupAno
Binární vstup
TypSuchý kontakt / napětí
Úrovně režimu Napětí1.5 V, 15 V ; Max. napětí 250 VAC.
Časové rozlišení1 ms
Max. napětí250 VAC
Izolovaný vstupAno
Měření času
Měřicí rozsah86400,000 S
Rozlišení1 mS
Přesnost± 0, 01 % Reading ± 1 mS
Komunikace
2 RS-485Konektor Raptor Bus pro řídicí jednotku Raptor-HH a/nebo jiné jednotky
2 IrDA rozhraníDva kanály pro propojení master / slave
OBECNÉ
Napájení230 V ±10%, 50/60 Hz (jednofázové)
Max napájecí proud50 A RMS
(240 V, when Raptor system max. power in 3 s )
Hmotnost35 Kg
Rozměry550 x 440 x 230 mm
Pracovní teplota0-50º C
Skladovací teplota-25 to + 70 ºC
OchranaMCB, přetížení, teplota, napájení, komunikace, polarita
Průměr sekundárního otvoru85 mm
TransportKolečka, sklopná rukojeť, pevná rukojeť

Raptor SL (hodnoty při 240 VAC, 50 Hz, 1 sekundární závit. 960 mm2, měřeno 25 cm na obou stranách)
Vysokoproudový výstup
Výstupní proudVýstupní napětí
U bez zátěže (0%Imax)0, 0.79 nebo 1.59 VAC - kontinuálně
3.8 kAAC (25%Imax)0, 0.67 nebo 1.34 VAC - kontinuálně
7.5 kAAC (50%Imax)0, 0.55 nebo 1.11 VAC - 3 minuty
15 kAAC (100%Imax)0, 0.30 nebo 0.61 VAC - 3 sekundy
Komunikace
2 IrDA rozhraníDva kanály pro propojení master / slave
Obecné
Napájení230V ±10%, 50/60 Hz (jednofázové)
Max. napájecí proud100 A
Hmotnost35 kg
OchranaMCB, přetížení, teplota, napájení, komunikace, polarita
Průměr sekundárního otvoru85 mm
TransportKolečka, sklopná rukojeť, pevná rukojeť

Raptor HH
Řízení
ObrazovkaTransflektivní barevná odporová TFT dotyková obrazovka s vysokým rozlišením
OvladačJogDial (otočit a kliknout )
LEDAlarm, připojení, napájení
Komunikace
RS-485Raptor BUS komunikace s Raptor-MS
USBPřipojení k počítači (RaptorSync)
RJ-45Ethernet pro aktualizace softwaru, Mini-PC napájený systémem Windows CE
Obecné
NapájeníNapájení ze zdroje Raptor-MS nebo externím napájecím zdrojem 5 VDC
Hmotnost0.4 kg
Rozměry110 x 185 x 35 mm
PouzdroVelmi kvalitní vstřikovaný ABS plast, silný a ergonomicky konstruovaný, okraje chráněné protiskluzovým materiálem TPE. Magnetická základna.
SouladPřístroj je určen pro použití ve vysokonapěťových rozvodnách a průmyslových prostředích. Všechny produkty EuroSMC jsou v souladu se směrnicemi pro značení CE, splňují IEC a mezinárodní normy a jsou navrženy a vyráběny v souladu s požadavky normy kvality I
Transportní obalNylonový lehký obal
Připojovací kabel5 m kabel

Raptor HV
Raptor HV připojený k jednotce Raptor Master napájené 240 VAC, 50 Hz.
VN výstup (při 240VAC, 50Hz)
Výstup AC napětíMax výstupní AC proudStřída - Duty cycle
0-2 KV1 AKontinuálně
0-2 KV2 A3 min
0-2 KV2.5 A2 min
0-1KV2 AKontinuálně
0-1KV4 A3 min
0-1KV5 A2 min
Rozlišení otevřeného obvodu1 VAC
Výstupní frekvence20-400 Hz (Snížení výkonu je aplikováno mimo rozsah 50-60 Hz)

Měření (interní) při (10..100)% z rozsahu / 50-60Hz
Sekundární proud (interní)
Rozsahy0.08 / 0.8 / 8 AAC
Rozlišení0.04 / 0.4 / 4 mAAC
Frekvenční rozsah20 – 400 Hz
Přesnost0.1% z hodnoty + 0.1% z rozsahu
Přesnost fázového úhlu+/-0.25º
Sekundární napětí (interní)
Rozsah1000 / 2000 VAC
Rozlišení1 VAC
Frekvenční rozsah20 – 400 Hz
Přesnost0.1% z hodnoty + 0.1% z rozsahu
Přesnost fázového úhlu+/-0.25º
Rozšiřující port(délka kabelu: 1.5 m)
Příkon ze zesilovače160 VAC při 16 A kontinuálně – 32 A 3’
RS-485 komunikační spojeníIntegrováno do rozšiřujícího portu
Napájení sběrnice+5 V
Fázový synchronizaceAno
Napájení230 VAC při 1A
Obecné
NapájeníZ rozšiřujícího portu Raptor MS
Hmotnost28 Kg
OchranaPřehřátí, selhání napájení, selhání komunikace
BezpečnostIntegrovaný bzučák s vysokou intenzitou, konektor externí výstražné lampy a externí STOP tlač.
TransportIntegrované kolečka, pevná a nastavitelná rukojeť
VentilaceNucená


Příslušenství

Volitelné příslušenství:

Kabel Raptor CBL3M-RAP
Ultra-flexibilní vysokoproudový kabel
Průřez 120 mm2
Délka 3 m


Kabel Raptor CBL6M-RAP
Ultra-flexibilní vysokoproudový kabel
Průřez 120 mm2
Délka 6 m


Kabel Raptor CBL9M-RAP
Ultra-flexibilní vysokoproudový kabel
Průřez 120 mm2
Délka 9 m


Kabel Raptor CBL-HH4M-RAP rozšiřující
Ultra-flexibilní vysokoproudový kabel
Průřez 120 mm2
Délka 4 m


Raptor HCC vysokoproudová svorka
Pár vysokoproudových svorek
Aplikace
Vysokoproudové náročné primární testy


Kabelový terminál SMC Raptor ACC1 pro více kabelů
Spojka pro 4 kabely
Funkce
Kabelový terminál


Kabelový terminál SMC Raptor ACC2 pro více kabelů
Spojka pro 6 kabelů
Funkce
Kabelový terminál


Raptor LAMP
Varovná lampa pro Raptor HV


Raptor STOP
Nouzové zastavení pro Raptor HV


Raptor SET-S&T krokové a dotykové napětí
K měření je používán Raptor HV. Pomocí jeho výstupního napětí v rozsahu 1000 V a možnosti měření z jednotky Raptor Master.
Funkce vyžaduje použití volitelného příslušenství Step & Touch
Měření krokového a dotykového napětí ochranných uzemňovacích systémů v rozvodnách a jiných elektrických zařízeních

Soubory ke stažení

Video ukázka

© 2018 - MDA technology, s.r.o.

Web created by: >Crazy GraphicsCrazy Graphics